To order now call: 0744678764
Shopping Cart
Shopping Cart

Product categories

Despre noi, despre viziunea noastră

 

S.C. SSM & SIU S.R.L. a fost înființată în anul 2008 formând o echipă tânără și dinamică adăugându-se celor ce au o viziune nouă în domeniul serviciilor de prevenire și protecție integrate (SSM, PSI – SU, medicina muncii, aspecte de mediu, ergonomie, etc.). Mesajul pe care  îl transmitem partenerilor noștri este acela că Securitatea și Sănătatea în Muncă este o activitate benefică și necesară atât pentru angajator cât și pentru lucrător. Rezultatul statisticilor elaborate la nivel european sau mondial stau la baza acestei afirmații. Costurile accidentelor și/sau a îmbolnăvirilor profesionale ajung în lume la cote astronomice (în plan financiar, Organizația Mondială a Muncii (International Labour Organization (ILO)) afirmă că pierderile din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale se cifrează la 4% din produsul mondial brut), sau printr-o altă abordare: anual, în lume, mor peste 2 milioane de lucrători în accidente de muncă, aproximativ 5000 pe zi, respectiv 3 oameni în fiecare minut, iar numărul accidentaților cu incapacitate temporară de muncă și a îmbolnăviților profesional este mult mai mare. Comparativ, atentatele din 11 septembrie 2001 au făcut “doar” 2.752 de victime și ce vâlvă s-a făcut... Numărul deceselor cauzate de accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale este la ora actuală, în orice moment, mai mare decât al războaielor aflate în desfășurare!

 

Ce facem noi pe scurt:

 

 • Servicii abilitate externe complete de prevenire și protecție conform L 319/2006 și MNA aprobate prin HG 1425/2006 cu modificările ulterioare;

 

 • Consultanță și audit în domeniul SSM  pentru companiile care doresc verificarea conformității cu legislația în domeniul Securității și Sănătătii în Muncă ca cerință în cadrul sistemelor de management integrat (auditul de conformitate);

 

 • Coordonare de securitate și sănătate în muncă pe șantiere (conform HG 300/2006);

 

 • Servicii specializate complete în domeniul PSI – SU;

 

 • Cercetarea accidentelor și incidentelor de muncă;

 

 • Consultanță în domeniul resurselor umane;

 

 • Cursuri în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și PSI (cadru tehnic PSI);

 

 • Curs de Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesaională - metoda autoevaluării dezvoltată și pusă la dispoziție de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă;

 

 • Instruirea lucrătorilor în domeniile: SSM, PSI-SU, acordarea primului ajutor, protecția mediului;

 

 • Autorizarea din punct de vedere a securității și sănătății în muncă a meseriilor care necesită acest lucru (electrician, macaragiu, legător de sarcină, mecanic utilaje, stivuitorist, etc.);

   

  • Medierea conflictelor de muncă în domeniul SSM;

    

    

   Strategia noastră:

    

   1. Consiliere dinamică

   2. Orientare către eficiență

   3. prevenire și protecție în timp real

    

   O strategie "3D" pentru tine, afacerea ta și siguranța lucrătorilor tăi!

    

    

    POLITICA DE CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

    

    

    

   Misiunea noastră este de a identifica cât mai exact nevoile și așteptările clienților și de a furniza produse și servicii care să satisfacă pe deplin atât cerințele acestora, cât și a celorlalte părți interesate cu privire la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă .

     

   Viziunea privind abordarea si indeplinirea misiunii se referă la dezvoltarea culturii organizaționale pentru calitate, protecția mediului, sănătate și securitate în muncă.

    

   Politica S.C. SSM&SIU S.R.L. in domeniul calitatii, mediului si sănătății și securității în muncă și reprezinta o angajare a intregului personal de a mentine un nivel calitativ ridicat al serviciilor oferite clientilor si are in vedere realizarea urmatoarelor obiective:

   • Conformarea serviciilor furnizate cu cerințele specifice ale clienților
   • Imbunatatirea continua a eficacității sistemului de management integrat
   • Perfectionarea profesională continuă a personalului și desfășurarea activității conform bunelor practici aplicabile
   • Respectarea riguroasa a tuturor cerintelor legale si reglementate aplicabile activitatii S.C. SSM&SIU S.R.L.
   • Prevenirea poluării
   • Prevenirea accidentelor și incidentelor de muncă

    

   Valorile noastre pentru indeplinirea obiectivelor sunt:

    

   Competenta                           Angajamentul                        Spiritul novator

    

   Caile de actiune pentru indeplinirea acestor obiective sunt:

    

   • Dezvoltarea si mentinerea de procese, proceduri, obiective, indicatori si tinte cu privire la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in conformitate cu standardele aplicabile si cele mai avansate tehnologii
   • Asumarea directa, de catre fiecare functie de conducere, a cerintelor si responsabilitatilor de management integrat
   • Stabilirea precisa a responsabilitatii si autoritatii celor implicati in depistarea si tratarea neconformitatilor
   • Informarea si constientizarea intregului personal privind importanta asumarii si indeplinirii atributiilor si obiectivelor individuale cu privire la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala
   • Monitorizarea sistematica a indicatorilor, analizarea periodica a eficacitatii sistemului, inclusiv a politicii si obiectivelor, dezvoltarea de programe strategice

    

   Conducerea societății răspunde în mod direct de stabilirea programelor strategice de implementare și îmbunătățire.

    

    

   Fiecare angajat are la rândul său obligația să susțină prezenta politică în activitățile curente, prin disciplina fata de cerintele comunicate, prin sesizarea deficientelor si prin initiative de prevenire si imbunatatire.

    

    

    

    

   Data: 28.05.2012                                                                                                                     Director general

    

   Ing. SZABÓ ZOLTÁN GYŐZŐ

    

   Most visited